Nejhorší web státní správy

Home » Pravidla soutěže

Pravidla soutěže o láhev Dom Pérignon

Tato pravidla nemohou být po vyhlášení soutěže měněna.

Organizátorem a pořadatelem soutěže je společnost Aiteq Reloaded, s.r.o., Kubánské náměstí 1391/11, Praha 10, 100 00, IČ: 27642399 (dále jen „pořadatel“). Soutěž bude probíhat v termínu od 1. dubna 2011 do 31. května 2011 na území České republiky.

Účastníkem soutěže se stane každý, kdo se zúčastní alespoň jednoho kola Volby nejhorší web aplikace státní správy. Podmínkou je:

Účastníkem soutěže se může stát pouze osoba starší 18 let.

Vítězem soutěže se stane účastník, který bude pořadatelem vylosován. Losování proběhne v období 1. - 10. června 2011 a bude provedeno způsobem zajišťujícím náhodnost výběru bez možnosti výběr výherce jakkoli vědomě ovlivnit. Účastník souhlasí s uvedením jeho křestního jména a příjmení na stránkách volby (http://nejhorsi-web-statni-spravy.aiteq.com).

Hlavní výhrou v soutěži je: jedna láhev šampaňského Dom Pérignon.

Uzávěrka soutěže (poslední den, kdy je možno zúčastnit se soutěže hlasováním ve volbě) je 31. května 2011. Emailové adresy odeslané po tomto datu nebudou do soutěže zařazeny.

Hlavní výhra bude předána výherci osobně nebo zaslána poštou. Termín a způsob převzetí výhry bude stanoven po vzájemné dohodě výherce a pořadatele. Výhru nelze vyplatit alternativně v hotovosti ani vyměňovat za jiné nepeněžité plnění.

Další ustanovení:

Pořadatel na vlastní náklady vypořádá zákonné daňové povinnosti vyplývající z přijetí výhry. Pořadatel se zavazuje použít sdělené emailové adresy výhradně pro účely zaslání informací o volbě a soutěži a po ukončení je nebude uchovávat ani dále zpracovávat. Vymáhání účasti nebo výhry v soutěži právní cestou je vyloučeno. Pořadatel soutěže neodpovídá za případné škody vzniklé výhercům soutěže v souvislosti s užíváním výhry.

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci společnosti Aiteq Reloaded, s.r.o.

Pravidla soutěže jsou účastníkům k dispozici na internetových stránkách http://nejhorsi-web-statni-spravy.aiteq.com/pravidla-souteze.html. Každý účastník je povinen se seznámit s úplnými pravidly, která jsou pro něj účastí v soutěži plně závazná.
Copyright (c) 2010-2011 Aiteq Reloaded, s.r.o.